Tussentijdse toets

Wij bieden ook Tussentijdse Toetsen aan.

Deze toets is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rij-examen en om eventuele nervositeit weg te nemen. Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slaagkans door een tussentijdse toets met ongeveer twintig procent stijgt. Bovendien is het meestal mogelijk dat het examen wordt afgelegd bij dezelfde examinator die ook de toets afneemt.

De toets
Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de toets hoe het met de rijvaardigheid gesteld is. Hij neemt alle examenonderdelen onder de loep en toetst volgens de officiële exameneisen. De instructeur rijdt mee. De toets duurt even lang als een echt examen; 55 minuten.

De voordelen
Na afloop van de toets krijgt de kandidaat van de examinator een adviesformulier mee. Daarop brengt de examinator per onderdeel advies uit. Aan de hand daarvan kan gekeken worden aan welke onderdelen nog gewerkt moet worden.

Neem het adviesformulier mee tijdens het echte examen. Dit is vooral belangrijk als vrijstelling is verkregen voor het onderdeel “bijzondere verrichtingen” (fileparkeren etc) . Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

Vrijstelling
Tijdens de toets kun je vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen op het eerstvolgende auto-examen.

Voor wie?
Je rijschool biedt kandidaten die examen gaan doen in de categorie B (personenauto) de mogelijkheid een tussentijdse toets af te leggen. Alleen een bij het CBR ingeschreven rijschool kan een tussentijdse toets aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de toets, moet de kandidaat in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat. Deze moet voor het begin van de toets getoond worden aan de examinator.

Wanneer?
Je rijschool bepaalt samen met de kandidaat het tijdstip van de toets. Aan het begin van de rij-opleiding heeft de toets natuurlijk nog geen zin. Het CBR adviseert om de toets af te leggen na ongeveer tweederde van de rij-opleiding.