De wondere wereld van verkeersborden

door | 8 augustus 2021

Iedereen die een auto bestuurd, heeft een keer zijn theorie moeten halen. Een onderdeel hiervan is het kennen en beheersen van de verkeersborden. En dat is ook wel nodig, want Nederland is een landje dat heel veel houdt van zijn verkeersborden. Het is dan ook belangrijk om te weten wat al deze borden betekenen, gezien deze veiligheidspictogrammen belangrijk zijn om ongelukken te voorkomen. Al zitten er soms ook wat borden bij, waar niemand wijs uit wordt.

Pas op – borden

‘Pas op’ – borden zijn driehoekig en hebben een rode rand. De punt van de driehoek wijst meestal naar boven, maar kan in uitzonderlijke gevallen kan hij naar beneden wijzen. Een andere benaming voor deze borden is een waarschuwingsbord. Op dit bord kan bijvoorbeeld staan dat je moet oppassen voor overstekend wild, of dat er kans op gladheid is.

Voorrangsborden

Om de weg veilig te houden, moet je wel weten wie er voorrang heeft en wie niet. Daarom heeft Nederland een aantal borden die slaan op voorrang. Voorrangsborden hebben geen vaste kleur of vorm.
Dit bord betekent dat je op een voorrangsweg rijdt. De auto’s van zijwegen moeten jou nu voorrang verlenen. Uiteraard moet je wel stoppen voor zebrapaden en stoplichten. Als je dit bord ziet met een zwarte streep erdoor, betekent dat de voorrangsweg is afgelopen en die je weer voorrang te verlenen volgens de normale regels.
Zoals hierboven geleerd, is dit een ‘pas op’-bord. Hierbij moet je opletten dat de weg waarop jij zit voorrang heeft op de zijweggetjes. De hoofdpijl is in dit bord altijd hetzelfde, maar de zijweggetjes kunnen anders getekend zijn. Dit hangt af van hoe de weg er uit ziet. De pijl kan ook in een bocht lopen.
Zit er een obstakel op de weg? Dan moet je goed op dit bord letten. Is de pijl aan jouw kant zoals op dit voorbeeld wit? Dan heb jij voorrang. Maar is hij rood, dan moet jij stoppen en de andere kant voor laten gaan.

Aanwijzingsborden

Deze borden zijn blauw met een witte rand en witte tekeningen. Er kan bijvoorbeeld aangegeven worden dat je een woonerf ingaat, dat er een zebrapad is of dat je moet voorsorteren.

Verbodsborden

Deze borden geven aan dat je iets niet moet doen. Deze borden zijn rond en hebben een rode rand. Dit wordt aangegeven als het verboden is om ergens te zwemmen, fietsen of parkeren. Soms zit er ook nog een rode streep door een tekening heen. Bijvoorbeeld als je in een winkel geen hond mee mag nemen, niet mag eten in de bus of dat je binnen niet mag roken.

Speciale borden

Naast de ‘standaard’ borden, kent Nederland ook een paar grappige of vreemde borden. Zo is er bijvoorbeeld rondom de Pokémon Go hype een bord gemaakt waarop staat dat het verboden is om Pokémon te spelen. Of een verboden voor vogels bord. Het kan ook zijn dat borden elkaar tegenspreken. Dat er onder een stopbord staat ‘niet stoppen om welke reden dan ook’.
Hoe het ook zij, alleen de borden helpen je niet altijd verder. Je moet ze als uitgangspunt gebruiken, maar in sommige gevallen, moet je ook gewoon je verstand gebruiken.